optymalizacja procesów - instalacje budowlane - doradztwo - energia odnawialna - ochrona środowiska

OPRACOWANIA I PROWADZENIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ:

- kompleksowe projektowanie branżowe,
- wizualizacje instalacji i procesów technologicznych, 
- koncepcje projektowe, 
- kosztorysowanie inwestycji budowlanych komercyjnych i z zakresu zamówień publicznych,

WYKONAWSTWO:
- project management w zakresie realizacji inwestycji,
- wykonawstwo branżowe w zakresie instalacji ochrony środowiska, 
- biogazownie, 
- instalacje odnawialnych źródeł energii, 
- instalacje sanitarne i HVAC, 
- instalacje elektryczne i AKPiA,
- instalacje odnawialnych źródeł energii i odzysku ciepła.
Riktning Group 2016